Begeleiding fokmerrie

echoIn de huidige ontwikkelingen van kunstmatige inseminatie en diepvriessperma is het belangrijk dat het inseminatietijdstip zo dicht mogelijk bij de eisprong plaatsvindt. Het is dus belangrijk om de merrie goed "in kaart" te brengen.

Onderzoek

Vaak begint dit met een bacteriologisch onderzoek van de baarmoeder, controle van activiteit op eierstokken en het aspect van de baarmoeder op de echo. Als het dekseizoen begint, wordt de merrie gedurende de cyclus gevolgd en het inseminatiemoment bepaald.

Controle

18 Dagen na de laatste inseminatie vindt de controle op succes, n.l. dracht, plaats. Indien een merrie een dubbele ovulatie heeft gehad, dan is dit tijdstip eerder, t.w. op 14 dagen na de laatste inseminatie.

Als er geen succes is wordt de vorige cyclus geanalyseerd en een nieuwe poging ondernomen om een mooi en gezond veulen te fokken.