Rhinopneumonie

Rhinopneuonie is een virale aandoening die 3 verschijningsvormen kent:

Verkoudheidsvorm

De meest voorkomende is de "verkoudheidsvorm"; vaccineren geeft een goede bescherming. Een paard dient eerst een basisvaccinatie te krijgen, d.w.z. twee vaccinaties met 4 - 6 weken tussentijd. Dit kan vanaf 4 maanden leeftijd gebeuren. Daarna dient halfjaarlijks gevaccineerd te worden.

Verwerpen bij drachtige merries

De tweede vorm is het verwerpen bij drachtige merries. Als hulpmiddel ter vermindering van abortus kan er gevaccineerd worden in de 5e, 7e en 9e maand van de dracht. Hierbij dient te worden opgemerkt dat alle dieren op één locatie volledig gevaccineerd moeten zijn. De kans op infectie wordt op deze manier geminimaliseerd.

Verlammingsvorm

De derde en gevreesde vorm is de "verlammingsvorm". Deze treedt individueel op. Vaccinatie tegen deze vorm geeft tot nu toe geen bescherming.