Droes

Droes is een infectie van een bacterie die abcessen veroorzaakt. De meest voorkomende locatie van deze abcessen is onder de keel of in de halsvlakte net achter de keel. De infectie is zeer besmettelijk.

Als er een infectie is opgetreden, dan is het belangrijk om de abcessen te laten rijpen zodat ze open kunnen gaan.

Basis- & herhalingsenting

De basisenting bestaat uit 2 entingen (in de lip) met een interval van 4 weken. Dit kan vanaf 4 maanden leeftijd gebeuren. De herhalingsenting is na drie maanden.

Op paardenbedrijven waar jonge dieren gehouden worden is het aan te bevelen om te vaccineren tegen droes. Dit om de infectiedruk laag te houden en alle paarden maximaal te beschermen.