Skip to main content

Vaccinaties

Vaccinaties geven uw paard bescherming tegen een aantal vaak voorkomende infectieuze ziekten. Voor de volgende ziekten beschikken wij over een passend vaccinatieschema:
Influenza

Influenza of "griep" is een virusinfectie bij paarden. Het veroorzaakt koorts met een droge hoest en neusuitvloeiing. De paarden zijn vaak sloom, willen niet eten, vertonen soms spierpijn en/of slapte. De symptomen van influenza zullen bij paarden die nooit gevaccineerd zijn veel ernstiger zijn dan bij paarden die jaarlijks worden geënt. Vaccinatie is verplicht voor paarden die aan wedstrijden, trainingen en keuringen deelnemen. Ook maneges en pensionstallen stellen een influenzavaccinatie vaak verplicht.

Basisvaccinatie & herhalingsvaccinatie
Een paard start met een basisvaccinatie. Dit kan vanaf een leeftijd van 5 maanden. De basisvaccinatie is een drievoudige vaccinatie. Tussen de eerste en tweede vaccinatie zit een interval van 21 tot 92 dagen. Vervolgens wordt na 6 maanden de derde vaccinatie toegediend. Daarna is er een jaarlijkse hervaccinatie.

Tetanus

Tetanus is een niet vaak voorkomende, maar meestal wel dodelijke aandoening bij paarden. Het is een infectie van een omgevingsbacterie (Clostridium Tetani) die via een wondje het neurologische systeem kan aantasten. Paarden zijn zeer gevoelig voor de kiem die tetanus veroorzaakt.

Influenzavaccins
De entstof tegen tetanus zit in bijna alle influenzavaccins. Als uw paard correct gevaccineerd wordt tegen influenza dan heeft het paard ook bescherming tegen tetanus. Het is mogelijk om influenza en tetanus afzonderlijk te enten.

Rhinopneumonie (EHV1-4)

Rhinopneumonie is een virale aandoening die 3 verschijningsvormen kent:

Verkoudheidsvorm
De meest voorkomende is de "verkoudheidsvorm"; vaccineren geeft een goede bescherming. Een paard dient eerst een basisvaccinatie te krijgen, d.w.z. twee vaccinaties met tussenposes van 4-6 weken. Dit kan vanaf een leeftijd van 5-6 maanden. Daarna dient halfjaarlijks gevaccineerd te worden.

Verwerpen bij drachtige merries
De tweede vorm is het verwerpen bij drachtige merries. Als hulpmiddel ter vermindering van abortus kan er gevaccineerd worden in de 5e, 7e en 9e maand van de dracht. De kans op infectie wordt geminimaliseerd.

Verlammingsvorm
De derde en gevreesde vorm is de "verlammingsvorm". Deze treedt individueel op. Vaccinatie tegen deze vorm geeft tot nu toe geen bescherming.

Huidschimmel

Schimmel is een veel voorkomende huidinfectie bij paarden, vooral op stallen waar veel wisselende stalgenoten zijn. Na een infectie bouwt een paard natuurlijke afweer op, die na een aantal jaren weer afneemt.

Een huidschimmelinfectie kan worden voorkomen door het paard te vaccineren. Een paard met een schimmelinfectie waarbij wassen met imaverol niet afdoende helpt, kan door de vaccinatie wel genezen.

Basis- & herhalingsvaccinatie
De basisvaccinatie bestaat uit twee entingen met een interval van 2 weken.
De herhalingsvaccinatie is na 9 maanden en bestaat weer uit 2 entingen met een interval van 2 weken.

Droes

Droes is een bacteriële infectie die abcessen veroorzaakt. Deze komen het meeste voor onder de keel of in de halsvlakte net achter de keel. De infectie is zeer besmettelijk.

Als er een infectie is opgetreden, is het belangrijk om de abcessen te laten rijpen zodat ze open kunnen gaan.

Basis- & herhalingsenting
De basisenting bestaat uit 2 entingen (in de lip) met een interval van 4 weken. Dit kan vanaf een leeftijd van 4 maanden. De herhalingsenting is na 3 maanden.
Op paardenbedrijven waar jonge dieren gehouden worden is het aan te bevelen om te vaccineren tegen droes. Dit om de infectiedruk laag te houden en alle paarden maximaal te beschermen.

West Nile Virus

West Nile is een virusinfectie bij vogels, paarden en mensen. De verspreiding van het virus vindt plaats door een vector. Deze vector is een stekende mug. Alleen deze mug kan het virus verspreiden. De infectie gaat niet over van paard naar paard, of van paard naar vogel of mens.

Het virus komt oorspronkelijk voor in de zuidelijke Europese landen. Het West Nile Virus heeft inmiddels Nederland bereikt. In september 2020 heeft het RIVM het West Nile Visus in een grasmus aangetoond.

Symptomen
Een infectie met het West Nile virus kan zonder symptomen verlopen. Een klein deel van de paarden krijgt klinische klachten, variërend van griepachtige klachten tot ernstige neurologisch verschijnselen die vaak tot euthanasie. Veel paarden komen niet meer terug op het oude sportniveau.

Vaccinatie
D.m.v. vaccinatie wordt een paard goed beschermd tegen het virus. Het betreft een basisvaccinatie van 2 entingen, met 3 tot 5 weken tussentijd, gevolgd door een jaarlijkse herhaling. Dit kan vanaf een leeftijd van 6 maanden.